Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en een geleding van het team. Op dit moment bestaat de MR van de Emmaschool uit acht leden, waarvan vier gekozen zijn door de ouders/verzorgers van de school en vier leden uit het team. De MR vergadert ongeveer eens per vier weken.
 

De MR houdt zich met name bezig met beleidsmatige zaken en overlegt daarover met directie. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

Instemmingsrecht
Dit betekent dat elke geleding binnen de MR kan mee­beslissen over bijvoorbeeld de besteding van schoolgelden en wijzi­gingen in het schoolplan.

Adviesrecht
Wanneer het de directie plannen maken die betrekking hebben op de organisatie binnen de school moet zij hierover advies vragen aan de MR.


De MR van de Emmaschool heeft de volgende leden:

Monique de Groot (oudergeleding, voorzitter)
Paul te Riele (oudergeleding)
Jorn van Doren (oudergeleding)
Heleen Eissens (oudergeleding)
Tineke van der Hart (personeelsgeleding)
Agnes Waldus (personeelsgeleding)
Yvonne van de Leur (personeelsgeleding)
Bart Crom (personeelsgeleding)
 

Contact
De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@kindcentrum-emmaschool-assen.nl

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.